Poštovani sugrađani,

 

vijeće Gradskog kotara Spinut poziva građane, predstavnike suvlasnika, udruge i organizacije koje djeluju na području kotara da svojim prijedlozima sudjeluju u izradi "Programa rada GK Spinut za 2019. godinu".

 

Prema "Odluci o mjesnoj samoupravi" (Službeni glasnik Grada Splita, 18/2016) u djelokrugu kotarskog vijeća je i izrada Programa rada vijeća GK/MO koji se sastoji od "Plana manjih komunalnih zahvata"i "Plana društvenih aktivnosti" (Članci Odluke 5, 7. i 8.).

 

Prijedloge možete poslati do 20. veljače 2019. godine:

* Papirnato na adresu "Vijeće GK Spinut" Matoševa 29, Split
* Elektroničkom poštom na vijecegkspinut@gmail.com
* Ispunjavanjem elektroničke ankete

 

Sredinom veljače 2019. godine organizirat ćemo sastanak s građanima i anketiranje.

 

Vijeće GK Spinut