Vijeće gradskog kotara Spinut poziva građane Spinuta na "Sastanak za Program rada za 2019. godinu"

koji će se održati u prostorima kotara 20. veljače 2019. (srijeda) s početkom u 17:30 sati.

 

Na sastanku ćete poslušati druge i dati svoje prijedloge za Plan društvenih aktivnostiPlan manjih komunalnih zahvata

te popuniti papirnatu anketu (ponesite kemijsku olovku).

 

Uslijed ograničenog vremena sastanka, molimo, pripremite konkretne prijedloge i/ili ih pošaljite

na email vijeća vijecegkspinut@gmail.com ili na adresu GK Spinut, Matoševa 29, 21000 Split.

 

Elektroničku anketu moguće je popuniti na poveznici https://bit.ly/2UIGd8T

Vaše vijeće GK Spinut

 

Društvene aktivnosti