Tvrtka "Point" asfaltirala je prolaz pored zgrade Gajeva 15. Također su "izgratane" i dvoje skaline na ulazu u parkiralište ispred ulaza Gajeva 15 i Mandalinski put 18. Nasipanjem šljunka sanirane su i "rupe" na istom parkiralištu.

Galerija

8.04.2015.

gajevamandalinska3gajevamandalinska1