Poštovani sugrađani,

dana 7. 11. 2016. godine u 17:30 h (ponedjeljak) u prostorima GK Spinut (Matoševa 29) održat će se sastanak Vijeća Gradskog kotara Spinut s predstavnicima suvlasnika zgrada i zainteresiranim građanima našeg kotara.

 

PozivZaWeb

 


Prema "Odluci o mjesnoj samoupravi" (Službeni glasnik Grada Splita, 18/2016) u djelokrugu kotarskog vijeća je i izrada Programa rada vijeća GK/MO koji se sastoji od "Plana manjih komunalnih zahvata" i "Plana društvenih aktivnosti" (Članci Odluke 5, 7. i 8.)

Stoga, sastanak s predstavnicima suvlasnika zgrada se organizira radi prikupljanja prijedloga za izvedbu manjih komunalnih zahvata (anketa) te izrade programa društvenih aktivnosti za 2017. godinu.

Facebook događaj.

 

Službeni poziv koji su dobili predstavnici suvlasnika.

SluzbeniPozivZaWeb

 

Vijeće GK Spinut