Vijeće gradskog kotara Spinut podržava građane Spinuta u peticiji kojom se traži ostanak tima primarne zdravstvene zaštite dr. Grgurević u Domu zdravlja Spinut.


Elektronička peticija

 

Demokratsko je pravo građana izjasniti se o svakom pitanju koje ih se tiče, s posebice njihova zdravlja.

Papirnata peticija potpisuje se ispred ordinacije u Matoševoj 2. Elektronička peticija je dostupna na ovoj poveznici.

Kotar nudi prostor za prikupljanje potpisa pacijenata dr. Grgurević. Kontakt telefon je 021682522 i email: vijecegkspinut@gmail.com

 

Vaše vijeće gradskog kotara Spinut