Danas (4.12.2017.) je predsjednik vijeća GK Spinut bio na sastanku s građanima i Županom radi rješavanja pitanja "ordinacije dr. Beban" u Domu Zdravlja Spinut.

 

Župan je poslušao primjedbe građana te će poduzeti postupke:
1. Tražit će da kartoni pacijenta/građana ostanu u prostoru Doma Zdravlja Spinut (dogovoreno na prvom sastanku) jer nije nužno da građani sami prenose kartone pri izboru liječnika, 
2. Konzultirat će se s Upravnim vijećem DZ (sastanak sutra 5.12.2017) te zatražiti procjenu postupanja
3. Tražit će se provjera radno-pravnog statusa dosadašnje liječnice i zakonskih obveza DZ vezanih uz gašenje ambulante.

 

Građani i predsjednik vijeća još jednom su istaknuli niz velikih propusta HZZO i DZ u komunikaciji s pacijentima. Zahvaljujemo Županu na prijemu!

 

Europska povelja o pravima pacijenata

Vaše vijeće GK Spinut
www.zaspinut.com

 

 

Nakon objave na Službenim FB stranicama kotara o statusu ordinacije dr. Beban u Domu Zdravlja Spinut, predstavnik vijeća GK Spinut pozvan je s građanima na sastanak kod Župana u ponedjeljak 4.12.2017.

 

 

Vijeće kotara smatra kako u slučaju izmještanja ordinacije nije poštivan dogovor postignut na sastanku kod Župana. Župan je kazao kako će do njegove odluke status ordinacije (tim dr. Beban) ostati isti. Vijeće kotara nije ni u jednom od službenih upita saznalo odluku Župana pa smatramo da odluka nije ni donesena.

 

Ni HZZO ni Dom Zdravlja i njegovo vodstvo nisu se potrudili normalno i pravodobno komunicirati prema građanima (onima koji ih financiraju), niti su nakon ukazanih propusta i iskazanog negodovanja promijenili način komunikacije. To je neprihvatljivo jer plaće svih navedenih službenika financiraju građani (pacijenti)! Nisu građani tu radi Doma Zdravlja, već su Dom zdravlja i liječnici u njemu na službi građanima.

 

Stoga podržavamo pristojnu i demokratsku inicijativu građana te ih pozivamo neka svoje upite službeno (elektroničke poruke i pismena) upute sljedećim javnim tijelima i predstavnicima izvršne vlasti:

- Ravnatelj HZZO, Ravnatelj Doma Zdravlja, Pučka pravobraniteljica, Hrvatska liječnička komora, Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata
- Ministar Zdravstva Milan Kujundžić, Župan SD Blaženko Boban i Gradonačelnik Grada Splita Andro Krstulović Opara

 

 

Vijeće će i samo uputiti službene upite te u ovisnosti dobivenim "službenim odgovorima" poduzeti daljnje aktivnosti.

Brzi vodič kroz prava pacijenata i Zakon o zaštiti prava pacijenata

 

vijecegkspinut@gmail.com
www.zaspinut.com