Poštovani sugrađani,
vijeće Gradskog kotara Spinut poziva građane, predstavnike suvlasnika, udruge i organizacije koje djeluju na području kotara da svojim prijedlozima sudjeluju u izradi "Programa rada GK Spinut za 2018. godinu".
Prema "Odluci o mjesnoj samoupravi" (Službeni glasnik Grada Splita, 18/2016) u djelokrugu kotarskog vijeća je i izrada Programa rada vijeća GK/MO koji se sastoji od "Plana manjih komunalnih zahvata"i "Plana društvenih aktivnosti" (Članci Odluke 5, 7. i 8.).
Prijedloge možete poslati do 5. veljače 2018. godine:
Krajem siječnja 2018. godine organizirat ćemo sastanak s građanima i anketiranje.
Zoran Sambol
vijeće GK Spinut, predsjednik